Protest Pracowników Pomocy Społecznej

  

  Zaczynamy Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej ‼️ Pomiędzy 19-23.11 tysiące z Nas – pracowników pomocy społecznej w Polsce protestuje przeciwko lekceważeniu ich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w celu realizacji dawno przedłożonych postulatów pracowniczych i profesjonalnych.

Pomoc żywnościowa

  

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny… Czytaj więcej »

Informacja

  

WAŻNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze w dniu 24 grudnia (wigilia) 2018 roku jest nieczynny.

Małopolska niania

  

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia… Czytaj więcej »

„Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.”

  

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących… Czytaj więcej »

„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

  

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy,… Czytaj więcej »

Projekt „Jak nie my to kto”

  

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. Bo jak nie my to kto II Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r. Jeśli chcesz: Znaleźć pracę/nauczyć się… Czytaj więcej »

Usługi sąsiedzkie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze od sierpnia 2018 roku przystąpił do świadczenia pomocy w formie usług sąsiedzkich w ramach projektu: Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne. Realizatorem projektu jest Fundacja FLEXI MIND. Projekt finansowany jest przez MRPiPS w Warszawie, w ramach ASOS. Projekt adresowany jest do osób starszych ( po 60 roku życia) niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w postaci świadczenia w środowisku… Czytaj więcej »

Zmiany w OPS

  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze” od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się struktura organizacyjna Naszej placówki. W  skład Ośrodka wchodzą następujące działy: Dział Administracyjno-księgowy w skład którego wchodzą stanowiska: Kierownik Główna Księgowa Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami: stanowisko ds. pierwszego kontaktu stanowisko ds pracy socjalnej stanowisko ds świadczeń przyznanych decyzją zespół… Czytaj więcej »

Remont w OPS

  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze”od lipca 2018 w Ośrodku przeprowadzany jest remont pomieszczeń za utrudnienia przepraszamy