Archiwum miesięczne: marzec 2022

Informacje o wnioskach o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  

Informacja dla osób fizycznych (nie dotyczy osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych). Informujemy, że osoby fizyczne które zapewniły zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek złożony… Czytaj więcej »

Wzory dokumentów dla obywateli Ukrainy

  

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ Wniosek o ustanowienie opieki tymczasowej nad małoletnim Згода про тимчасовий догляд за неповнолітнім Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie nr PESEL. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc dla Ukrainy

  

Pomoc dla Ukrainy dla Komunikat Burmistrza ZatoraInformujemy, że uruchamiane zostało konto bankowe Pomoc dla Ukrainy, na które można wpłacać środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na ternie Gminy Zator. W porozumieniu z Gminą Zator konto otworzyła Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Plac Tadeusza Kościuszki 3.Podajemy nr rachunku do wpłat – pod nazwą „Pomoc… Czytaj więcej »