Archiwum kategorii "Bez kategorii"

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

  

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qIwersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Projekt „Małopolska Niania 2.0”

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski… Czytaj więcej »

Informacje o wnioskach o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  

Informacja dla osób fizycznych (nie dotyczy osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych). Informujemy, że osoby fizyczne które zapewniły zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek złożony… Czytaj więcej »

Wzory dokumentów dla obywateli Ukrainy

  

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ Wniosek o ustanowienie opieki tymczasowej nad małoletnim Згода про тимчасовий догляд за неповнолітнім Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie nr PESEL. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc dla Ukrainy

  

Pomoc dla Ukrainy dla Komunikat Burmistrza ZatoraInformujemy, że uruchamiane zostało konto bankowe Pomoc dla Ukrainy, na które można wpłacać środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na ternie Gminy Zator. W porozumieniu z Gminą Zator konto otworzyła Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Plac Tadeusza Kościuszki 3.Podajemy nr rachunku do wpłat – pod nazwą „Pomoc… Czytaj więcej »

DODATEK OSŁONOWY

  

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, które ma na celu przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii. Zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym… Czytaj więcej »

SPIS POWSZECHNY – kolejne informacje

  

Wakacje ze spisem Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla użytkowników platformy Facebook obserwujących profil Urzędu Statystycznego w Krakowie pt. „Wakacje ze spisem”. Głównym celem konkursu jest promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród osób obserwujących oficjalny profil Urzędu Statystycznego na Facebooku, a także zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w spisie. Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników… Czytaj więcej »

Kolejny dyżur ZUS w Zatorze dla złożenia wniosków „dobry start” 300+

  

W dniu 5 sierpnia 2021 (czwartek) w godz. 9:00 – 13:00 w punkcie Poczty Polskiej ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Zatorze stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek… Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – WZNOWIONY NABÓR 1 MIEJSCE

  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Do zadań Asystenta należeć będzie pomoc w : wyjściu i powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówka oświatowa i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp./ wyjściu, powrocie… Czytaj więcej »