Menu

DODATEK WĘGLOWY

12 sierpnia 2022 - archiwum

Dodatek węglowy – nowe świadczenie

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze będzie można składać wnioski o dodatek węglowy, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy w kwocie 3000 złbędzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

UWAGA:

W Gminie Zator rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatku węglowego powierzone zostało Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zatorze.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

(wnioski będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego)

Wnioski będzie można składać:

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 33 841 22 17.

UM Zator /OPS Zator