Informacja

  

Urząd Miejski w Zatorze informuje, że na terenie Gminy Zator obecnie opracowywana jest STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZATOR.

W ramach działań przygotowujących Strategię będzie przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Zator.

Badanie ankietowe realizowane będzie w miesiącu sierpniu 2020 r.

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH prowadzona jest na zlecenie Gminy Zator przez firmę: Pracownia Badań i Profilaktyki Społecznej Invesis Polska, ul. 3 Maja 111a , 32-400 Myślenice.