INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU Rodzina 500+

  

 

Gmina Zator przystępuje do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł m-nie. na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Gminy Zator od 01 kwietnia 2016 r. będzie zajmować się dział wypłaty świadczeń wychowawczych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 (piętro budynku). Wnioski dostępne będą również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2.

Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie.

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można pozyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze.
od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć interesantów tj.:
– poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do 15.30
– wtorek 7.30 – 17.00

– piątek 7.30 – 14.00

oraz pod numerem telefonu 33 8412-217.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

 

wzór wniosku o Świadczenie rodzicielskie  TUTAJ