INFORMACJA O PROGRAMIE POMOCY DZIECI STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

  

Program skierowany jest do rodzin w trudnej sytuacji finansowej a opiekujących się dziećmi które wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą: respiratora, koncentratora tlenu, karmienia do lub poza jelitowego lub innych zabiegów specjalistycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej :
www.dla-dzieci.spes.org.pl

!! WAŻNE wnioski przyjmowane do dnia 20.03.2016 !!