Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska przez telefon

  

W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią koronawirusa pragniemy wyrazić nasze zaangażowanie i empatię wobec osób, które nie potrafią poradzić sobie same z zaistniałą sytuacją.
W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia: zdrowia, biznesu, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów.

Wiele osób poszukiwać będzie  istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.

To, czego dzisiaj mieszkańcy najbardziej potrzebują od prawników to przede wszystkim rozwiązań.

Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNIKA można skorzystać telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/

oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
Postaramy się dostosować tematycznie do Państwa potrzeb i na naszym profilu zamieszczać stale aktualizowane e-porady

Uruchomiliśmy również dodatkowy telefon informacyjny: 514 797 671