OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

OPIEKA WYTCHNIENIOWA INFORMACJE 2021 – kliknij w link

Karta zgłoszenia opieka wytchnieniowa 2021 – kliknij w link

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej – kliknij w link

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Środki pochodzą w całości z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa” edycja
2021.


Wartość dofinansowania: 64 349,20 zł

Całkowity koszt inwestycji: 64 349,20 zł


Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Zadanie : Pobyt całodobowy


Celem zdania jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody w województwie małopolskim dla 8 uczestników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności z gminy Zator.
Celem oddziaływania jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążeń. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 841 22 17.