Menu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY- OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla jednostek samorządu terytorialnego- edycja 2024

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Środki pochodzą w całości z Funduszu Solidarnościowego  na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

 

Wartość dofinansowania: 77 112,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 77 112,00 zł

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez  czasowe i doraźne   odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Zadanie, które jest realizowane przez Gminę Zator – pobyt całodobowy:

 

Celem zadania  jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia  usługi wytchnieniowej  w ramach 14- dniowego  pobytu całodobowego  w ośrodku/placówce  wpisanej do rejestru wojewody w województwie małopolskim dla 10 uczestników  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem oddziaływania  jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążeń. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 841 22 17.