Menu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

Praca w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze zorganizowana jest w oparciu o działy w ramach których działają poszczególne stanowiska.

1. Dział administracyjno – księgowy w skład którego wchodzą stanowiska:

a) Kierownik,

b) Główna księgowa

2. Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami:

a) Pracowników socjalnych ( w tym: Specjalistów pracy socjalnej, Aspiranta pracy socjalnej)

b) Asystenta rodziny

c) Pracownicy realizujący usługi Opiekuńcze (opiekunki nad chorym w domu)

3. Dział obsługi innych  świadczeń (dodatki, 500+) w skład którego wchodzi 1 stanowisko pomocy administracyjnej