Zmiany w OPS

      Brak komentarzy do Zmiany w OPS

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze” od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się struktura organizacyjna Naszej placówki. W  skład Ośrodka wchodzą następujące działy: Dział Administracyjno-księgowy w skład którego wchodzą stanowiska: Kierownik Główna Księgowa Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami: stanowisko ds. pierwszego kontaktu stanowisko ds pracy socjalnej stanowisko ds świadczeń przyznanych decyzją zespół… Read more »

„Dobry Start” 300

      Brak komentarzy do „Dobry Start” 300

Program „Dobry Start” polega na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na uczące się dziecko. Świadczenie przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynający rok szkolny w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów… Read more »

Informacja Koordynacja 500+

      Brak komentarzy do Informacja Koordynacja 500+

Informacja w sprawach wniosków koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W związku z wdrażaniem nowych zasad współpracy w ramach zadań koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego: Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu nr PESEL można będzie uzyskać informacje o… Read more »

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

      Brak komentarzy do Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu. Dzięki złożeniu wniosku jeszcze w październiku rodziny mogą liczyć na wypłatę świadczenia z wyrównaniem. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo… Read more »

Pomoc dla gminy Brusy

      Brak komentarzy do Pomoc dla gminy Brusy

Burmistrz Zatora ogłasza zbiórkę darów na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały gwałtowne burze, ulewy i nawałnice, które przeszły nad północną Polską. Jedną z najbardziej poszkodowanych miejscowości, która znalazła się w epicentrum burz jest gmina Brusy (http://www.brusy.pl/) położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. Skala strat wśród jej mieszkańców jest ogromna i trudna do oszacowania – nawałnica zniszczyła domy, pozrywała dachy uszkodziła infrastrukturę gminną…. Read more »

Dyżur doradców ZUS w sprawach emerytalnych

      Brak komentarzy do Dyżur doradców ZUS w sprawach emerytalnych

Dyżur doradców ZUS w sprawach emerytalnych Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września br. (środa) w Urzędzie Miejskim w Zatorze w godzinach od 11:30 do 14:30 zorganizowany zostanie dyżur pracowników i doradców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas dyżuru będzie można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach emerytalnych, które wejdą w życie w dniu 1 października 2017 r., przywracających wiek emerytalny kobiet –… Read more »

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

      Brak komentarzy do ZMIANY W PROGRAMIE 500+

ZMIANY W PROGRAMIE 500+ W związku z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje: W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od: – 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie… Read more »

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu „Rodzina 500+”

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.   Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). W przypadku gdy osoba… Read more »