Menu

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Program „Asystent Rodziny na rok 2021”

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Pracy

Wartość dofinansowania: 2 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 520,63 zł

Celem zadania jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Program umożliwił dofinansowanie jednorazowych dodatków (proporcjonalnie do wymiaru etatu) do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj. na 22 października 2021r.