Program wsparcia dla osób z terenu Miasta i Gminy Zator 60+ po leczeniu szpitalnym

  

OPS w Zatorze realizuje Program wsparcia dla osób z terenu Miasta i Gminy Zator 60+ po leczeniu szpitalnym Adresatami projektu są  osoby po 60 roku życia, mieszkańcy Gminy Zator, opuszczający szpital, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, natomiast powoduje występowanie poważnych deficytów w samoopiece i niemożność samodzielnego zadbania o siebie i funkcjonowania w swoich domach.

 

Celem głównym projektu jest:

– podniesienie jakości życia u osób 60+ po przebytej hospitalizacji

 

Cele szczegółowe:

– zaspokajanie realizacji potrzeb zdrowotnych

– zaspokajanie  realizacji potrzeb mieszkaniowych

– ułatwianie udziału w życiu społecznym

– zaspokajanie realizacji potrzeb socjalnych

 

W zależności od indywidualnych potrzeb w ramach działań planujemy:

– wsparcie specjalistyczne

– wsparcie psychologiczne

– pomoc w rehabilitacji a także

– pomoc sąsiedzką

– pomoc w formie wolontariatu

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc finansową

-wypożyczenie telefonu komórkowego ( model dla Seniora)

 

Osoby chętne do współpracy w formie wolontariatu mogą zgłaszać się do OPS w Zatorze. Pokrywamy zwrot kosztów dojazdu do domu chorego. Do współpracy zapraszamy także seniorów którzy chcą poświęcić wolny czas na opiekę nad osobami po przebytej hospitalizacji.

 

pon, środa, czwartek od 7.30 do 15.30

Wtorek 7.30- 17.00

piątek 7.30-14.00

Program/projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody