Projekt „Jak nie my to kto”

  

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. Bo jak nie my to kto II

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r.

Jeśli chcesz:
Znaleźć pracę/nauczyć się języka obcego/
podnieść swoje kwalifikacje/zwiększyć wiarę we własne możliwości.

Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie!
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób powyżej 30 roku życia, bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatów: wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, olkuski, nowosądecki, miechowski, limanowski, brzeski i chrzanowski.

W ramach projektu oferujemy:
1. Płatne staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy,
2. Indywidualnie dobrane szkolenia: np. językowe, komputerowe, zawodowe,
3. Pomoc pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego,
4. Spotkania z doradcą/psychologiem,
5. Zwroty za dojazd i za opiekę nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn powyżej 30 roku bez pracy i zamieszkałych na terenie obszaru w/w powiatów.

Szczególnie zachęcamy do udziału:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– osoby niepełnosprawne,
– powracające na rynek pracy

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

Nie czekaj zgłoś się już dziś! 

Szczegółowe informacje: Ewelina Żołneczko tel: 730015575
lub w Biurze projektu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu,
e-mail: projekt2@probiznes.net.pl