Menu

Szkolenia w projekcie czerwiec 2018

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w czerwcu zaplanowano następujące szkolenia:

wszystkie szkolenia zrealizuje firma Genesis