Realizacja „500 plus” w Zatorze

  

Od 1 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze przyjął 507 wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W tym 426 w formie papierowej oraz 81 drogą elektroniczną. OPS w Zatorze wydał 73 decyzje o wypłacie świadczenia, a pierwsze przelewy powinny zostać zrealizowane jeszcze w kwietniu br..

Spora część złożonych wniosków drogą elektroniczną wymaga jeszcze uzupełnienia bądź korekty. Warto też wspomnieć, że wnioski z kryterium dochodowym opracowywane     są nieco dłużej, ponieważ wymagają pozyskania informacji o dochodach.

Składanie wniosków odbywa się bardzo sprawnie w siedzibie OPS przy ul. Leszka Palimąki 2. Podczas obowiązywania  wydłużonych godzin pracy ośrodka tj. od 7.30 do 18 przychodziło po kilka osób, nie ma zatem konieczności wydłużania czasu przyjmowania wniosków, ale być może w przyszłości powrócimy do tego systemu.

Informujemy, że od pierwszego maja br. zapraszamy do składania wniosków w następujących godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30- 15.30,

wtorek od 7.30-17.00,

środa – od 7.30-15.30,

czwartek od 7.30 – 15.30

piątek od 7.30-14.00 

tel. 33 8 412 217

@: ops_zator@poczta.onet.pl

WAŻNE

            Ponadto informujemy wszystkich zainteresowanych, że dnia 28.04.2016r. na zatorskim rynku na Państwa pytania dotyczące programu 500+ będą odpowiadać pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w godzinach od 12.00      do 14.30.

Serdecznie zapraszamy