Rządowy Program „Rodzina 500+”

  

Od kwietnia w Ośrodka Pomocy Społecznej złożono 651 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Rozpatrzono 379 wniosków,  stan na dzień (16.06.2016 r.) wypłacono łącznie 761 świadczeń dla 565 dzieci na ogólną kwotę 380,500 zł.

Przyznane świadczenia płatne są w terminie 27-go każdego miesiąca. Dodatkowo uruchomiliśmy drugie wypłaty na 10 czerwca i kolejną na 11 lipca 2016 r.

Wnioski rozpatrywane są za kolejnością, od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów.