Teleporada Psychologa Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje, że każda osoba i rodzina objęta wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej może skorzystać z teleporady psychologa w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00.

Nr telefonu: 792 093 828