Usługi sąsiedzkie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze od sierpnia 2018 roku przystąpił do świadczenia pomocy w formie usług sąsiedzkich w ramach projektu: Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne. Realizatorem projektu jest Fundacja FLEXI MIND. Projekt finansowany jest przez MRPiPS w Warszawie, w ramach ASOS. Projekt adresowany jest do osób starszych ( po 60 roku życia) niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w postaci świadczenia w środowisku zamieszkania usług opiekuńczych. Pomocą tą w Naszej gminie zostały objęte dwa środowiska.