WNIOSKI 500+

  

INFORMACJA

W związku z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje, że wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 w godzinach pracy Ośrodka, a także w Banku Spółdzielczym, Urzędzie Gminy i szkołach na terenie Gminy.

Do wniosku nie dołącza się zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Powyższe dane Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zatorze uzyska poprzez system teleinformatyczny. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

Ponadto informuję, że od 1 kwietnia br. w związku z realizacją tego zadania, godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zatorze, zostaną wydłużone:
od poniedziałku do czwartku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7.30 – do 18.00

dokumenty do pobrania:

wniosek o świadczenie wychowawcze

zał 3 – działalność gospodarcza, zał – 4 gospodarstwo rolne, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

załącznik 2 – dochody nieopodatkowane