WYPŁATY 500+

  

OPS w Zatorze uprzejmie informuje, że od 27 kwietnia wypłacane są świadczenia wychowawcze 500+. Kolejna wypłata świadczenia nastąpi  27 maja br. uruchomiona również będzie dodatkowa lista wypłat wypłata w dniu 10 czerwca br. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) na wydanie decyzji organ ma 3 miesiące od dnia złożenia właściwie wypełnionego wniosku wraz z kompletną dokumentacją.

Pracownicy OPS systematycznie i na bieżąco pozyskują dane niezbędne do wydania decyzji i weryfikują je w systemach informatycznych (ZUS, Ministerstwo Finansów, AC Rynek Pracy, CEIDG, PESEL, EKSMON i CBB)