Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego

  

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz…. Czytaj więcej »

Komunikat w sprawie rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy

  

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi  zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) informujemy, że wszystkie wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Sejm RP w dniu 15 września br. ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw…. Czytaj więcej »

Wniosek o dodatek węglowy >>kliknij tutaj<<

  

UWAGA!! Ośrodek Pomocy społecznej w Zatorze informuje, że wnioski należy składać osobiście w siedzibie OPS lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap. W przypadku składania wniosku przez osobę która nie jest członkiem gospodarstwa domowego składający do wniosku musi dołączyć upoważnienie wnioskodawcy. Prosimy aby do wypełnionych wniosków dołączyć kopię deklaracji CEEB

DODATEK WĘGLOWY

  

Dodatek węglowy – nowe świadczenie Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze będzie można składać wnioski o dodatek węglowy, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy w kwocie 3000 złbędzie przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa… Czytaj więcej »

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

  

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qIwersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Projekt „Małopolska Niania 2.0”

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski… Czytaj więcej »

Informacje o wnioskach o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  

Informacja dla osób fizycznych (nie dotyczy osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych). Informujemy, że osoby fizyczne które zapewniły zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek złożony… Czytaj więcej »

Wzory dokumentów dla obywateli Ukrainy

  

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ Wniosek o ustanowienie opieki tymczasowej nad małoletnim Згода про тимчасовий догляд за неповнолітнім Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie nr PESEL. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc dla Ukrainy

  

Pomoc dla Ukrainy dla Komunikat Burmistrza ZatoraInformujemy, że uruchamiane zostało konto bankowe Pomoc dla Ukrainy, na które można wpłacać środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na ternie Gminy Zator. W porozumieniu z Gminą Zator konto otworzyła Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Plac Tadeusza Kościuszki 3.Podajemy nr rachunku do wpłat – pod nazwą „Pomoc… Czytaj więcej »

DODATEK OSŁONOWY

  

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, które ma na celu przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii. Zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym… Czytaj więcej »