Menu

BON ENERGETYCZNY

9 lipca 2024 - Aktualności

Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Świadczenie jednorazowe w postaci bonu energetycznego przysługuje za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych z góry warunków. Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody za rok 2023 nie przekroczyły 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu energetycznego zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. Bony energetyczny będą wypłacane w poniższych wysokościach:

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, które zostało wpisane do CEEB (przed 1 kwietnia 2024):

Ponadto w przypadku bonu energetycznego będzie obowiązywać zasada tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych nie może być mniejsza niż 20,00 zł.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Wnioski złożone po terminie tj. po 30.09.2024 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

W Gminie Zator zadanie z zakresu wypłaty bonu energetycznego dla gospodarstw domowych realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze, ul Leszka Palimąki 2 gdzie należy składać wypełnione wnioski w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą i posiadających gospodarstwo rolne prosimy, aby wniosek o wypłatę bonu energetycznego składać dopiero po ogłoszeniu wartości przelicznika dotyczącego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.