Dalsze ograniczenia w pracy OPS od 09.11.2020

  

Obsługa interesantów zostaje ograniczona i będzie się odbywała wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna.

Wizyty pracowników socjalnych w środowisku zamieszkania tylko w wyjątkowych przypadkach

W sprawach pilnych możliwe są:  korespondencja pocztowa,    kontakt telefoniczny, korzystanie z ePUAP, korespondencja mailowa, korzystanie z formularzy urzędowych, złożenie korespondencji w punkcie kontaktowym przy wejściu do OPS

 

adres: ul. Leszka Palimąki 2
32-640 Zator
tel.: 33 8412217, 600 422 706, 664 155 976

adres e-mail:ops@zatorops.pl