„Dobry Start” terminy składania wniosków w 2020r.

  

http://ops.zator.pl/wp-content/uploads/2019/06/300.png

Dobry start” wnioski o 300 zł na wyprawkę od 1 lipca 2020r.

1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start” wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej i drogą elektroniczną w organie właściwym wg miejsca zamieszkania.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2.

Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko od 7 do 20 lat, uczące się w szkole. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. O świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

„Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Kiedy złożyć wniosek

  • od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w organie właściwym wg miejsca zamieszkania.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy.

Przypominamy, że obowiązujące świadczenia wychowawcze 500+ przyznane są do 31 maja 2021 r. w związku z powyższym w 2020 r. nie składamy wniosków o przedłużenie wypłaty świadczeń 500+.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. w wersji elektronicznej lub od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej.