INFORMACJA 500+

  

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze uprzejmie informuje, że do 1 lipca br. włącznie można składać wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + aby otrzymać pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca świadczenia wychowawcze będą przyznawane od miesiąca złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów.