INFORMACJA DLA KOMBATANTÓW

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje, że w 2016 roku Urząd ds. Kombatantów i osób represjonowanych nie przekazał gminom żadnych środków na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Kombatanci i osoby uprawnione które znajdują się w trudnej sytuacji mogą zwracać się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych. Wzór wniosku i szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie : www.udskior.gov.pl

Informujemy że Kombatanci i osoby uprawnione zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego m.in. mają prawo pierwszeństwa do :

  • Korzystania z Środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
  • W uzyskaniu miejsc w DPS (zwłaszcza przeznaczonych dla Kombatantów
  • Korzystania poza kolejnością ze Świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych
  • Przyjęć do lekarzy specjalistów bez skierowania

Informujemy również że, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych osoby te mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pomocy pieniężnej, świadczenia pieniężnego szczegółowe informacje również na stronie internetowej Urzędu.