Menu

Informacja w sprawie kandydatów spełniających wymagania formalne

– nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

         Informujemy, że w terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta:

            1. Pana Marcina Cybucha, Oświęcim.

         W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonego wniosku stwierdzono, że wymagania formalne określone w ogłoszonym naborze spełnił i został zakwalifikowany do następnego etapu  kandydat:

                        1. Pan Marcin Cybuch, Oświęcim.

         Test kwalifikacyjny odbędzie się 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, piętro, pok. Nr 213.

                                                                            Przedstawiciel

                                                                            Zespołu Rekrutacyjnego

                                                                            Agata Kudzia

Zator, dnia 20.02.2023 r.

                                                                                                

Urząd Miejski w Zatorze

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32-640 Zator

Informacja w sprawie kandydatów

na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze – w pełnym wymiarze czasu pracy.

         Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania rekrutacyjnego na   stanowisko urzędnicze –  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze – w pełnym wymiarze czasu pracy, został wybrany Pan Marcin Cybuch, zamieszkały w Oświęcimiu.

         Pan Marcin Cybuch spełnił kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W teście kwalifikacyjnym uzyskał wymaganą liczbę punktów, a w rozmowie przeprowadzonej z Burmistrzem wykazał się odpowiednią wiedzą, co uzasadnia wybór.

                                                           Przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej

                                    Agata Kudzia

                                                                          Skarbnik Zatora

Zator, dnia 22.02.2023 r.