Menu

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego

20 września 2022 - archiwum

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z w/w źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

W Gminie Zator rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatku dla gospodarstw domowych

używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego powierzone zostało

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zatorze

Jak złożyć wniosek o dodatek?

(wnioski będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)

Wnioski będzie można składać:

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 33 841 22 17.

UM Zator /OPS Zator