Menu

Nabór Wniosków w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

Od 01.04.2022 można ubiegać się o pomoc asystenta dla osób niepełnosprawnych. Kwalifikujemy 5 pierwszych wniosków. Poniżej karta zgłoszeniowa oraz treść programu AOON edycja 2022 aby mogli Państwo zapoznać się z jego warunkami i założeniami.

Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne