Menu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Środki pochodzą w całości z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa” edycja
2023.


Wartość dofinansowania:

Całkowity koszt inwestycji: 97 190, 49


Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Zadanie : Pobyt całodobowy

Celem zdania jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody w województwie małopolskim dla 12 uczestników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z gminy Zator.
Celem oddziaływania jest odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą się z tych obciążeń. Rozwój dostępności do wsparcia i rozwój systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 841 22 17.

rodo-2023

karta zgloszeniowa OW 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej OW 2023