STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze” od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się struktura organizacyjna Naszej placówki. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy:

1. Dział administracyjno – księgowy w skład którego wchodzą stanowiska: Kierownik, Główna księgowa

2. Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami:

a) stanowisko ds. pierwszego kontaktu

b) stanowisko ds. pracy socjalnej

c) stanowisko ds. świadczeń przyznanych decyzją

d) zespół ds. usług w skład którego wchodzi pracownik socjalny, asystent rodziny, opiekunki

3. Dział świadczeń wychowawczych w skład którego wchodzą referenci ds. świadczeń wychowawczych.