Podsumowanie akcji wydawania żywności z POPŻ w maju 2020

  

 

W dniu 18 maja 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze  otrzymał
Banku Żywności w Krakowie ponad 5 ton żywności ( 18 różnych artykułów)   przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu gminy Zator, spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowane wcześniej do programu.  Transport żywności zabezpieczyli żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej  Krakowa .
W rozładunku natomiast pomagali strażacy z OSP Zator. W dniu 19 maja br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przekazali paczki żywnościowe dla 191 osób.