POPŻ podsumowanie dostawy z dnia 15.09.2020

  

W dniu 14 września 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze  otrzymał
z  Banku Żywności w Krakowie ponad 7,5 tony żywności ( 14 różnych artykułów)  przeznaczonej dla osób i rodzin z terenu gminy Zator, spełniających odpowiednie kryteria i zakwalifikowanych wcześniej do programu.
W  rozładunku żywności pomagali strażacy z jednostek OSP Gminy Zator.
W dniu 15 września br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze przekazali paczki żywnościowe dla 203 osób.