Menu

Stanowiska pracy w OPS Zator

Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze pracownicy socjalni pracują na  4 wydzielonych stanowiskach.

specjalista pracy socjalnej Gabriela Gębczyk Gołda – stanowisko ds. pierwszego kontaktu

 

specjalista pracy socjalnej Wiesława Szarek – stanowisko ds. usług

 

specjalista pracy socjalnej Katarzyna Wyrobiec – stanowisko ds. pracy socjalnej

 

specjalista pracy socjalnej Marcin Cybuch – stanowisko ds. świadczeń przyznanych decyzją

 

pracownik socjalny Ewelina Przystał – stanowisko ds. świadczeń przyznanych decyzją