Informacja dotycząca realizacji programu POPŻ w 2020