Menu

Informacja POPŻ 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze, osoby które otrzymają skierowanie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze realizować będzie cykliczne działania tj. organizację wieczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, chorych, w której realizację jest zaangażowanych wiele osób ze społeczności lokalnej, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ponadto OPS w Zatorze współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Zatorze podczas organizacji imprez o charakterze integracyjnym, pikników rodzinnych , warsztatów rodzicielskich, oraz działań profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców. OPS świadczy również bezpłatną pomoc psychologiczną, doradztwo, pomoc w redagowaniu pism urzędowych ( wnioski, odwołania, podania)

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W ramach Podprogramu 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze objął  wsparciem żywnościowym  174 osoby, przekazując  8,11294 ton  żywności,  w formie 491 paczek.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Ośrodek Pomocy społecznej w Zatorze realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak:  wigilia dla osób starszych , samotnych, chorych. We współpracy z Regionalnym  Ośrodkiem Kultury w Zatorze organizował  imprezy  o charakterze integracyjnym, pikniki rodzinne, warsztaty rodzicielskie oraz działania profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Ponadto OPS świadczył poradnictwo psychologiczne  oraz  doradztwo. Przekazywał również informacje o miejscach gdzie realizowane są działania EFS