PROJEKT MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

  

Załączniki:

Zalacznik 1 Wniosek_czerwiec

Zalacznik 2 Lista gmin_czerwiec

Zalacznik 3 Wzor promesy_czerwiec

Zalacznik 4 Wzor umowy o powierzenie grantu_czerwiec

Zalacznik 5 Wzor Umowy uaktywniajacej_czerwiec

Zalacznik 6 Wzor rezygnacji_czerwiec

UMOWA i WNIOSEK w WERSJI EDYTOWALNEJ:

https://drive.google.com/file/d/1YYIPofiCAlJBTt5uE5cSQz31X3UEjZLb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1S32wnNbkUxlSF5rSYeSg9IGWc70Xn2LC/view?usp=sharing

należy skopiować link i wkleić w okno przeglądarki