Menu

Harmonogram wsparcia dla pracowników OPS w Zatorze

Lp. Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy  Liczba uczestników
1 Warsztaty szkoleniowe wprowadzające nowy model funkcjonowania OPS dla wszystkich pracowników OPS 20 lipca 2018r. 9:00 – 15:00 Zator Plac Marszałka józefa Piłsudskiego 1 – budynek UM w Zatorze Firma ” GENESIS” Hubert Olchawa z siedzibą w Laskowej 462 34 – 602 Laskowa 12
2. Szkolenie dla wszystkich pracowników OPS pt.” Praca z trudnym klientem” wrzesień 2018- dokładna data zostanie uzgodniona e-mailowo 9:00-15:00 Zator Plac Marszałka józefa Piłsudskiego 1 – budynek UM w Zatorze Firma ” GENESIS” Hubert Olchawa z siedzibą w Laskowej 462 34 – 602 Laskowa 12
3. Szkolenie dla wszystkich pracowników OPS pt.” Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych” wrzesień 2018- dokładna data zostanie uzgodniona e-mailowo 9:00-15:00 Zator Plac Marszałka józefa Piłsudskiego 1 – budynek UM w Zatorze Firma ” GENESIS” Hubert Olchawa z siedzibą w Laskowej 462 34 – 602 Laskowa 12
4. Superwizja indywidualna dla 5 pracowników socjalnych w wymiarze 1 godziny miesięcznie dla każdego, przez okres 8 miesięcy październik 2018- maj 2019 dokładne daty oraz godziny zostaną uzgodnione e-mailowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze Firma ” GENESIS” Hubert Olchawa z siedzibą w Laskowej 462 34 – 602 Laskowa 5