Szkolenia w projekcie czerwiec 2016

W związku z realizacją projektu pn. „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w czerwcu zaplanowano następujące szkolenia:

  • dla pracownika socjalnego –  z zakresu prowadzenia pogłębionej pracy socjalnej oraz wdrażania standardów w dniu 21 czerwca 2018r czas trwania 8 godzin
  • dla pracownika socjalnego  ds. pierwszego kontaktu, w zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań 21 czerwca 2018r czas trwania 8 godzin
  • dla asystenta rodziny –  z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz z zakresu kompetencji i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań 26 czerwca 2018 czas trwania 8 godzin

wszystkie szkolenia zrealizuje firma Genesis