Menu

Rodzina 500 plus w UE i EOG

Rodzina 500 plus w UE i EOG – Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Od 01 maja 2004 r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskali prawo do świadczeń na dzieci w innych państwach członkowskich UE i EOG. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Plac na Stawach 3, tel. 12 430 29 73

w związku z powyższym:

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE lub EOG i złoży tam wniosek o świadczenie wychowawcze, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Mechanizm ten ma na celu uniknięcie jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

 

Pytania w sprawie możliwości uzyskania świadczeń za granicą prosimy kierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została wprowadzona następująca metoda uzyskiwania informacji :

  1.  Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie. (do wniosku należy dołączyć Formularz dotyczący rodziny i aktywności zawodowej w Polsce i zagranicą).
  2. Informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Adres strony internetowej: www.malopolska.uw.gov.pl
  3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
  4. W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Wojewody przyjmują wnioskodawców w Krakowie Plac na Stawach 3

– w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00
– od wtorku do piątku w godz.8.00 – 11.00