Świadczenie wychowawcze 500+ od stycznia 2022 roku przejmuje ZUS

  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać od 1 lutego 2022 r.

Wnioski do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. można składać od 1 stycznia 2022 r. na dziecko nowo narodzone i dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyli Państwo wniosku w gminie.

Jeśli złożyli Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze wniosek do 31.12.2021 r. na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., to nie należy składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze będzie kontynuował wypłaty świadczeń już przyznanych na okres do 31 maja 2022 r. Jednak aby otrzymać świadczenie na nowy okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31.05.2023 r. należy złożyć od 1 lutego 2022 r. nowy wniosek do ZUS.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez:

  • portal PUE ZUS (wniosek SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka, SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym, SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej).
  • portal Emp@tia (Wniosek SW-R możesz złożyć przez portal Emp@tia tylko jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL)
  • swój bank

Wnioski o świadczenie wychowawcze od 01.02.2021 r. można złożyć tylko elektronicznie

Jeżeli złożą Państwo wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie mają Państwo profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku.

Gdzie otrzymasz pomoc?