TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ 300+

  
  1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START

      Wnioski o świadczenie 300+ można składać od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia do 30 listopada: elektronicznie oraz w wersji papierowej.

    Wnioski o świadczenie 500+ można składać od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia do 31 września: elektronicznie oraz w wersji papierowej.

    Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 sierpnia OPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ oraz wniosków o świadczenia Dobry Start (tzw. 300+) – zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.     

  2.  Terminy dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Sposoby składania wniosków o świadczenia 

  1.  elektronicznie od dnia 01 lipca za pomocą :

►  portal Empatia

►  PUE ZUS

► systemy bankowości internetowej

Tutaj znajdą Państwo informacje jak złożyć wniosek drogą elektroniczną  : www.mpips.gov.pl

  1. tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze, ul. Leszka Palimąki 2- tel. (33) 8412 217 w 26.

Druki wniosków można już pobrać ze strony internetowej OPS Zator  http://ops.zator.pl/dokumenty-do-pobrania/