Menu

Wniosek o dodatek węglowy >>kliknij tutaj<<

22 sierpnia 2022 - archiwum

UWAGA!!

Ośrodek Pomocy społecznej w Zatorze informuje, że wnioski należy składać osobiście w siedzibie OPS lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap.

W przypadku składania wniosku przez osobę która nie jest członkiem gospodarstwa domowego składający do wniosku musi dołączyć upoważnienie wnioskodawcy.

Prosimy aby do wypełnionych wniosków dołączyć kopię deklaracji CEEB