„Wspieraj Seniora” – poszukiwani wolontariusze

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze prosi o zgłaszanie się wolontariuszy do współpracy przy realizacji programu „Wspieraj Seniora” na terenie naszej Gminy. Szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 8:00-13:00.