Menu

Wydawanie żywności – relacja

INFORMACJA

W dniu 10 marca 2020r. w budynku dawnej salki katechetycznej, przy parafii Św. Wojciecha
i Jerzego w Zatorze, po raz kolejny pracownicy OPS w Zatorze wydawali żywność osobom zakwalifikowanym, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Swoje uznanie i podziękowania za organizację  działań z tym związanych wyraził Radny Rady Miejskiej w Zatorze, Pan Wiesław  Susek, który był obecny przy wydawaniu żywności.