Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko referenta ds ŚW 2/2016

  

Kryteria formalne spełniły następujące osoby:

  1. Barbara Michalska                                 zam. Osiek, ul. Karolina 40/1,

  2. Joanna Urbaniec                                    zam. Bachowice, ul. Ks. Gołby 7,

  3. Katarzyna Rybarczyk                             zam. Łączany, ul. Lekarska 39,

  4. Ewelina Woderska                                zam. Woźniki, ul. Słoneczna 95

W/wym. osoby zostały zakwalifikowane do drugiego etapu – testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 15 marca o godz. 10:00