Wyniki III etapu rekrutacji na stanowisko referenta ds ŚW 1/2016

  

W dniu 14 marca 2016 r. na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej  stanowisko referenta ds Świadczeń Wychowawczych (w wymiarze 1 etat) obejmie:
Pani Agnieszka Dąbrowska zam. Łowiczki 11