Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na stanowisko referenta ds ŚW 1/2016

  

Kryteria formalne spełniły następujące osoby:

 1. Agnieszka Dąbrowska                             zam. Łowiczki 11

 2. Barbara Michalska                                    zam. Osiek, ul. Karolina 40/1,

 3. Agata Jettmar                                           zam. Zator, ul. Wojska Polskiego 11d/3,

 4. Małgorzata  Woźniak                               zam. Smolice 152,

 5. Edyta  Adamczyk                                     zam. Oświęcim, ul. Kamieniec 11,

 6. Karolina Kamińska                                  zam. Zator, ul. Oświęcimska 2,

 7. Monika  Żmudzińska                             zam. Podolsze, ul. Zatorska 69,

 8. Joanna Urbaniec                                    zam. Bachowice, ul. Ks. Gołby 7,

 9. Sabina Mąsiorska                                 zam. Laskowa 98 a,

 10. Katarzyna Rybarczyk                           zam. Łączany, ul. Lekarska 39,

 11. Agnieszka Domagała                          zam. Zator, ul. Graniczna 1

 12. Anna Paśko                                          zam. Spytkowice, ul. Nadrzeczna 6,

 13. Agnieszka Ryś                                    zam. Zator, ul. Mieszka Cieszyńskiego 3,

 14. Aneta Falkowska                               zam. Laskowa 77,

 15. Justyna  Drożdż                                 zam. Półwieś, ul. Zatorska 26,

 16. Ewelina Woderska                            zam. Woźniki, ul. Słoneczna 95

W/wym. osoby zostały zakwalifikowane do drugiego etapu – testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 10 marca o godz. 9:00