Menu

Wzory dokumentów dla obywateli Ukrainy

22 marca 2022 - Aktualności

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

 ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Wniosek o ustanowienie opieki tymczasowej nad małoletnim

Згода про тимчасовий догляд за неповнолітнім

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie nr PESEL. Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2 w godzinach pracy Ośrodka.